Privacy Policy People in Science

Werkzoekenden, cursisten en belangstellenden stellen hun gegevens ter beschikking van People in Science ten behoeve van het vinden van een baan of het volgen van een training door inschrijving via de website. People in Science vraagt bij inschrijving expliciet of deze gegevens 1 jaar in de database mogen worden opgeslagen. Na dat jaar zal elk jaar opnieuw toestemming worden gevraagd. Als de betreffende persoon verzoekt de gegevens te verwijderen zal People in Science daar binnen 1 maand gehoor aan geven.
De werkzoekende heeft op verzoek, de mogelijkheid zijn dossier in te zien.

De gegevens worden alleen gebruikt om voor de werkzoekenden een baan te vinden en hen door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk en solliciteren.

Welke gegevens worden bewaard?

 1. Het CV.
 2. Bij inschrijving opgegeven voorkeuren qua branches, functies, regio en overige voorkeuren.
 3. Het eventuele persoonlijke profiel wat naar aanleiding van een intake is gemaakt.
 4. Matches met vacatures en redenen van afwijzing door opdrachtgever of werkzoekende.
 5. Plaatsingsgegevens.
 6. Resultaten van het opvragen van referenties.

Wat is het doel van het bewaren van de gegevens?
People in Science bewaart deze gegevens om een goede match te maken met een vacature. Deze gegevens houden wij zo lang de werkzoekende dat toestaat in de database, zodat People in Science de werkzoekende kan benaderen zodra er een geschikte vacature binnenkomt.

De gegevens worden opgeslagen in een cloud database welke door het bedrijf Carerix wordt beheerd en beveiligd.

People in Science zal nooit zonder toestemming van de werkzoekenden gegevens ter beschikking stellen aan derden.

People in Science bewaart gegevens van haar opdrachtgevers.
People in Science zal elk jaar opnieuw toestemming vragen. Als de betreffend bedrijf verzoekt de gegevens te verwijderen zal People in Science daar binnen 1 maand gehoor aan geven.

Gegevens die worden bewaard zijn:

 1. Gegevens zoals op de website van een bedrijf worden gecommuniceerd.
 2. Namen, telefoonnummers en eventueel de verjaardag van contactpersonen.
 3. Eventuele dagen waarop de contactpersoon bereikbaar is.
 4. Gespreksverslagen.
 5. Vacatures.
 6. Matches, plaatsingen en (redenen van) afwijzingen.

Wat is het doel van het bewaren van de gegevens?
People in Science bewaart deze gegevens om een goede match te maken met een vacature. Deze gegevens houden wij zo lang de opdrachtgever dat toestaat in de database, zodat People in Science de opdrachtgever snel kan bedienen zodra er een nieuwe vacature wordt aangemeld.

De opdrachtgever heeft, op verzoek, de mogelijkheid om zijn gegevens in de database in te zien.
De gegevens worden opgeslagen in een cloud database welke door het bedrijf Carerix wordt beheerd en beveiligd.

People in Science zal nooit zonder toestemming van de opdrachtgever gegevens ter beschikking stellen aan derden.

Slechts de medewerkers van People in Science, haar boekhouder en de daartoe bevoegde overheidsorganen (zoals de belastingdienst) hebben toegang tot de gegevens in de database van People in Science.

Eindverantwoordelijke voor het privacybeleid is de eigenaar van People in Science: E.W.A. Spoelder.
Klachten over privacy kunnen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.